Terbaru

Author Archives: Penerbit Attuqa

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 / Juz ‘Amma

Ringkasan-Tafsir-Ibnu-Katsir-Juz-30

Terjemah RINGKASAN TAFSIR IBNU KATSIR Juz 30 Menadaburi makna dan kandungan al-Qur’an bak embun di tengah kehausan. Dahaga yang kering ‘kan basah dengan tetesan-tetesan embun sejuk yang mengubah jiwa menjadi insan mulia. Ia akan kukuh menjalani kehidupannya dengan damai, bahagia, bersyukur, dan terus terpacu dengan bimbingan al-Qur’an. Kalbunya laksana kapas nan lembut, semangat dalam kebaikannya menggelora, dan jiwanya terus tertempa ... Read More »

Ayo Belajar Shalat

ayo belajar sholat

Sinopsis Buku Ayo Belajar Shalat Islam sangat perhatian terhadap shalat. Sampai-sampai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghasung para orang tua, agar memerintahkan anak-anaknya yang sudah berumur tujuh tahun untuk mengerjakan shalat. Oleh karena itu, seharusnya para orang tua dan pendidik untuk mengajarkan tatacarashalat yang benar, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda, صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي ... Read More »

Buku Pelajaran Matematika Kelas 5 Untuk Madrasah Ibtidaiyah

buku-pelajaran-matematika-kelas-5-MI-Madrasah-Ibtidaiyah

Judul: Pelajaran Matematika Kelas 5 Untuk Tingkat Dasar Disesuaikan dengan Kurikulum Pendidikan Nasional Diselaraskan dengan Bimbingan dan Ajaran Islam Penulis : Irfan M Yulianto, S.Pd Penerbit: Attuqa Fisik: Softcover, HVS, 16 x 23,5 cm, 128 halaman Buku ini disusun sebagai buku teks Pelajaran Matematika untuk tingkat dasar. Sangat cocok digunakan untuk Sekolah Dasar Islam atau Madrasah Ibtidaiyah / MI. Bagi ... Read More »

Ayo Membaca Metode Cepat Belajar Membaca

ayo-membaca-metode-cepat-belajar-membaca

Segera terbit, insya Allah. “BUKU AYO MEMBACA” Metode Cepat Belajar Membaca, untuk anak usia 3 tahun, TK, dan SD yang belum lancar membaca. Semoga Allah mudahkan, mohon doa antum semua. Sinopsis “ BUKU AYO MEMBACA” Metode Cepat Belajar Membaca Perkembangan intelektual atau berpikir anak terjadi sangat pesat pada usia nol sampai 6 tahun sehingga disebut dengan masa golden age (masa ... Read More »

Buku Belajar Menulis Khat Riq’ah Jilid 8

buku-belajar-menulis-khat-riqah-jilid-8

Buku khat riq’ah jilid 8 berisi kelanjutan dari jilid 7  sebagai jilid penutup dari jilid-jilid sebelumnya. Pada jilid ini berisikan materi tulisan berupa kalimat panjang  yang ditulis secara tebal tipis serta tulisan dengan pena biasa, dengan demikian sudah lengkaplah  rangkaian jilid buku menulis khat riq’ah, dan siap dipraktekkan untuk menulis huruf arab secara cepat dan indah. Sekilas Mengenai Khat Riq’ah ... Read More »

Buku Belajar Menulis Khat Riq’ah Jilid 7

buku-belajar-menulis-khat-riqah-jilid-7

Buku khat riq’ah jilid 7 berisi kelanjutan dari jilid 6 pada jilid ini berisikan yang lebih tinggi tingkatannya dengan belajar menulis lafadz-lafadz populer yang terdiri beberapa huruf. Sekilas Mengenai Khat Riq’ah Khoth atau khat riq’ah merupakan salahsatu jenis khat arab yang dengannya kita bisa bisa menulis tulisan arab secara cepat, ringkas dan rapi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya. Metode pengajaran dari ... Read More »

Buku Belajar Menulis Khat Riq’ah Jilid 6

Buku-Belajar-Khat-Riqah-Jilid-6

Buku khat riq’ah jilid 6 berisi kelanjutan dari jilid 5 bagian akhir yang berisikan materi untuk menyambung tiga huruf menjadi satu kesatuan kalimat yang indah. Sekilas Mengenai Khat Riq’ah Khoth atau khat riq’ah merupakan salahsatu jenis khat arab yang dengannya kita bisa bisa menulis tulisan arab secara cepat, ringkas dan rapi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya. Metode pengajaran dari buku belajar ... Read More »

Buku Belajar Menulis Khat Riq’ah Jilid 5

Buku-Belajar-Khat-Riqah-Jilid-5

Buku khat riq’ah jilid 5 berisi kelanjutan dari jilid 4 yang masih berisikan materi untuk menyambung dua huruf menjadi satu kesatuan karena memang pada gaya penulisan khat riq’ah huruf tertentu bisa ditulis dengan beberapa bentuk. Khoth atau khat riq’ah merupakan salahsatu jenis khat arab yang dengannya kita bisa bisa menulis tulisan arab secara cepat, ringkas dan rapi sesuai dengan kaidah-kaidah ... Read More »

Buku Pendidikan Akhlak Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah

buku-pendidikan-akhlak-kelas-4-MI

Buku Pendidikan Akhlak Kelas 4 MI / Madrasah Ibtidaiyah Alhamdulillah, dengan karunia dan pertolongan Allah semata, Kami dapat menghadirkan buku pendidikan akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini, kami ketengahkan buku Pendidikan Akhlak untuk kelas 4. Buku ini sebagai pelengkap buku panduan kurikulum pendidikan dasar yang telah kami terbitkan. Sajian materi dalam buku ini diambil dari sebagaian isi buku pendidikan ... Read More »

Buku Belajar Menulis Khoth Riq’ah Jilid 4

Buku-Belajar-Menulis-Khoth-Riqah-Jilid-4

Buku khat riq’ah jilid 4 berisi kelanjutan dari jilid 3 yang masih berisikan materi untuk menyambung dua huruf menjadi satu kesatuan karena memang pada gaya penulisan khat riq’ah huruf tertentu bisa ditulis dengan beberapa bentuk. Khoth atau khat riq’ah merupakan salahsatu jenis khat arab yang dengannya kita bisa bisa menulis tulisan arab secara cepat, ringkas dan rapi sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya. ... Read More »