Terbaru

Tentang Kami

Penerbit Attuqa berdiri sekitar tahun 2010 dan Alhamdulillah sampai saat ini telah menerbitkan buku-buku islam bermanhaj salaf baik berupa buku anak, buku dewasa, ataupun buku pendidikan kurikulum  untuk sekolah dasar terutama Madrasah Ibtidaiyah / MI.

Nama attuqa (baca: attuqo) yang artinya ketakwaan. Sesuai dengan namanya, attuqa berusaha untuk terus mempersembahkan yang terbaik untuk kaum muslimin dalam meraih takwa dalam kehidupannya. Takwa yang dibangun di atas ilmu yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah.

Semoga dan semoga, upaya yang sedikit ini dapat memberikan sumbangsih untuk dakwah dan pendidikan kaum muslimin, agar mereka terbimbing di atas cahaya hidayah, di tengah derasnya berbagai media yang menyuarakan kebatilan dan kesesatan, serta memalingkan kaum muslimin dari kebenaran dan petunjuk.

Semoga pula, upaya ini dinilai di sisi Allah sebagai amal salih, yang kelak buahnya bisa dipetik di negeri akhirat, ketika kita semua menghadap Allah, Rabbul ‘Alamin. Amin ya Mujibas Sailin.